Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izglītot sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par veselīgu dzīvesveidu, veicot izglītojošus pasākumus un kampaņas, sadarbojoties ar pašvaldībām un izstrādājot informatīvus materiālus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta iedzīvotāju informēšana par veselīgu dzīvesveidu

Izglītojoši pasākumi un kampaņas iedzīvotājiem par veselīga dzīvesveida jautājumiem (skaits)

12

12

12

12

12

Pašvaldību īpatsvars, kurās deleģēta kontaktpersona veselības veici­nāšanas jautājumos, (%)

75,0

75,0

95

95

95

Skolu īpatsvars, kuras ir iesaistītas Veselību veicinošo skolu kustībā, (%)

7,9

7,9

10,4

10,7

11

Pašvaldību īpatsvars, kuras iestājušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, (%)

34

40

95

95

95

Informatīvi materiāli mājas lapā www.spkc.gov.lv par veselīgu dzīvesveidu un epidemioloģisko drošību (skaits)

120

120

125

125

130

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

166 725

238 715

238 715

238 715

238 715

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

71 990

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

43,2

-

-

-