Apakšprogrammas mērķis:

īstenot sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izglītot sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par veselīgu dzīvesveidu, veicot izglītojošus pasākumus un kampaņas, sadarbojoties ar pašvaldībām un izstrādājot informatīvus materiālus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023 .gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta iedzīvotāju informēšana par veselīgu dzīvesveidu

Izglītojoši pasākumi un kampaņas iedzīvotājiem par veselīga dzīvesveida jautājumiem (skaits)

10

8

7

7

7

Pašvaldību īpatsvars, kurās deleģēta kontaktpersona veselības veici­nāšanas jautājumos (%)

95,0

94,0

94,0

94,0

94,0

Skolu īpatsvars, kuras ir iesaistītas Veselību veicinošo skolu kustībā (%)

12,8

11,5

11,8

12,0

12,0

Pašvaldību īpatsvars, kuras iestājušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (%)

95,0

94,0

94,0

94,0

94,0

No jauna izstrādāti informatīvi materiāli mājaslapā www.spkc.gov.lv par veselīgu dzīvesveidu un epidemioloģisko drošību (skaits)

5

5

5

5

5

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

238 714

238 715

238 715

238 715

238 715

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-