Programmas mērķis:

  • tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • Twinning projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošana ar mērķi sniegt ekspertu konsultācijas Nacionālo tiesību aktu saskaņošanai ar ES tiesību aktiem, kā arī Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšanai un izpratnes sekmēšanai par datu aizsardzības tiesību aktiem.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns1 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

521818

593275

330912

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

71457

-560184

-33091

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,7

94,4

-100

-

Atlīdzība, euro

151149

176684

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3905

3907

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

50566

20764

-

-

-

Piezīmes.

1Uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” ir pārdalīta 1 amata vieta, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika pārdalīta projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošanai.

2 Saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Vācijas starptautiskās tiesiskās palīdzības organizācijas (The German Foundation for International Legal Cooperation) 2017. gada 14. jūlijā noslēgto sadarbības līgumu projekta Nr. MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29) "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošana noslēdzas 2020.gada 2.janvārī, līdz ar to 2020.gadā nav ieplānota rezultatīvo rādītāju sasniegšana.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

593275

33091

-560184

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

593275

33091

-560184

Samazināti izdevumi Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmas Mērķsabiedrības projekta tieslietu jomā Ukrainā "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī" (Twinning projekts) īstenošanai.

133296

-

-133296

Izdevumu izmaiņas Twinning projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošanai.

164146

33091

-131055

Samazināti izdevumi Twinning projekta "Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros" īstenošanai.

295833

-

-295833