Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

96 002

408992

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

96 002

-55 103

-40 899

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-57,4

-100,0

Atlīdzība, euro1

-

-

50 733

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2113,9

-

-

Piezīmes.

1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

2 Tiek norādīti 60.21.00 apakšprogrammas finansiālie radītāji (finansējums 60.21.00 apakšprogrammā 2020.gadā netiek plānots).

 

60.06.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “SIC Latvia “Net-Safe” III” Nr.2018-LV-IA-0008.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Projekts “SIC Latvia “Net-Safe” III”

Mērķis: izglītot sabiedrību par drošību internetā un radīt iespēju elektroniski un, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, ziņot par pārkāpumiem interneta vidē

Sniegtas konsultācijas par interneta drošību, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni (skaits)

-

-

600

-

-

Sniegtas konsultācijas par interneta drošību, rakstot tiešsaistē (skaits)

-

-

565

-

-

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcija “Drošāka interneta diena” (skaits)

-

-

1

-

-

Radošās nodarbības bērniem par interneta drošību (skaits)

-

-

10

-

-

Konference bērniem par drošu internetu (skaits)

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

96 002

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

96 002

-96 002

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

Atlīdzība, euro1

-

-

50 733

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2113,9

-

-

Piezīmes.

1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

96 002

96 002

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

96 002

96 002

Projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III” Nr.2018-LV-IA-0008 īstenošana (projekta īstenošanai 2020.gadā plānotas 2 amata vietas)

-

96 002

96 002