Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

60.07.00 Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. īpašumu centrālās daļas atsavināšanas plāns un atsavināšanas 1.posms;
  2. tehnisko projektu ekspertīze;
  3. Rīgas Centrālais dzelzceļa mezgls un ar to saistītā infrastruktūra;
  4. dzelzceļa līnijas Latvijas centrālās daļas projektēšana;
  5. Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas saistītās infrastruktūras, ēku un mezglu projektēšana;
  6. projekta īstenošanas atbalsta pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

398 504

9 300 230

21 315 852

63 566 516

132 644 204

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 901 726

12 015 622

42 250 664

69 077 688

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 233,8

129,2

198,2

108,7

Atlīdzība, euro                                                       

-

-

­42 000

42 000

42 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

3 500

3 500

3 500

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 300 230

21 315 852

12 015 622

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 300 230

21 315 852

12 015 622

Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana

9 300 230

21 315 852

12 015 622