Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “SIC Latvia “Net-Safe” IV” Nr.2020-LV-IA-0016.

Apakšprogrammas izpildītājs: VBTAI.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Projekts “SIC Latvia “Net-Safe” IV”

Mērķis: izglītot sabiedrību par drošību internetā un radīt iespēju elektroniski un, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, ziņot par pārkāpumiem interneta vidē

Sniegtas konsultācijas par interneta drošību (zvani, čats, e-konsultācijas), zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni (skaits)

-

-

200

-

-

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcija “Drošāka interneta diena” (skaits)

-

-

1

-

-

Radošās nodarbības bērniem par interneta drošību (skaits)

-

-

4

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

153 111

-

27 083

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-153 111

27 083

-27 083

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

×

Atlīdzība, euro1

42 721

-

12 841

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,8

-

0,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 742,3

-

2 140,2

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 088

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

27 083

27 083

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

27 083

27 083

Projekta “SIC Latvia “Net-Safe” IV” Nr.2020-LV-IA-0016 īstenošana (projekta īstenošanai 2022. gadā palielinātas 0,5 amata vietas)

-

27 083

27 083