Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. īpašumu centrālās daļas atsavināšanas plāns un atsavināšanas 1.posms;
  2. tehnisko projektu ekspertīze;
  3. Rīgas Centrālais dzelzceļa mezgls un ar to saistītā infrastruktūra;
  4. dzelzceļa līnijas Latvijas centrālās daļas projektēšana;
  5. Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas saistītās infrastruktūras, ēku un mezglu projektēšana;
  6. projekta īstenošanas atbalsta pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

­­-

­-

9 300 230

26 169 830

40 850 570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

9 300 230

16 869 600

14 680 740

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

181,4

56,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

9 300 230

9 300 230

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

9 300 230

9 300 230

Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana

-

9 300 230

9 300 230