Apakšprogrammas mērķis:

  • Nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos plānoto aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Rail Baltica nepieciešamo zemes īpašumu atsavināšana (~ 1600 īpašumi);
  2. Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras projektēšana un būvniecība (2,6 km);
  3. Rail Baltica sekciju: Upeslejas – Rīga – Misa, 56 km, Vangaži – Salaspils – Misa, 67 km, Vangaži – Igaunijas robeža 94 km, Misa – Lietuvas robeža, 45 km būvprojektu izstrāde;
  4. Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecība (4,5 km);
  5. Salaspils intermodālā termināļa Ietekmes uz vidi novērtējuma un attīstības koncepcijas sagatavošana;
  6. Vangažu infrastruktūras apkopes punkta būvprojekta izstrāde.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” un AS “RB Rail”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3698 769

32267 849

69043 530

95215 674

93043 845

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28569 080

36775 681

26172 144

-2171 829

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

772,4

114,0

37,9

-2,3

Atlīdzība, euro

29 905

42 000

145 447

145 447

145 447

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 492

3 500

2 424

2 424

2 424

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32267 849

69043 530

36775 681

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

32267 849

69043 530

36775 681

Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana.

32267849

69043530

36775 681