Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. īpašumu centrālās daļas atsavināšanas plāns un atsavināšanas 1.posms;
 2. tehnisko projektu ekspertīze;
 3. Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras tehnisko projektu izstrāde un būvniecība;
 4. dzelzceļa līnijas Latvijas centrālās daļas projektēšana;
 5. Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas saistītās infrastruktūras, ēku un mezglu projektēšana;
 6. projekta īstenošanas atbalsta pasākumi;
 7. arheoloģiskā izpēte Latvijas teritorijā (iekļaujot kultūrvēsturiskās vērtības);
 8. Vangažu infrastruktūras apkopes punkta būvprojekta izstrāde;
 9. tehniskā projekta izstrāde Latvijas Ziemeļu daļai (1.kārta) līdz Vangažu apkopes punktam;
 10. Rail Baltica kravu stacijas Latvijā – Salaspilī paplašinātais IVN.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 503 597

21 315 852

32 267 849

69 043 530

95 215 674

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 812 255

10 951 997

36 775 681

26 172 144

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 317,7

51,4

114,0

37,9

Atlīdzība, euro

20 083

42 000

42 000

42 000

42 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1674

3 500

3 500

3 500

3 500

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

21 315 852

32 267 849

10 951 997

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

21 315 852

32 267 849

10 951 997

Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana.

21 315 852

32 267 849

10 951 997