Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos plānoto aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Rail Baltica nepieciešamo zemes īpašumu atsavināšana (~ 1600 īpašumi);
  2. Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras projektēšana un būvniecība (2,6 km);
  3. Rail Baltica sekciju: Upeslejas – Rīga – Misa, 56 km, Vangaži – Salaspils – Misa, 67 km, Vangaži – Igaunijas robeža 94 km, Misa – Lietuvas robeža, 45 km būvprojektu izstrāde;
  4. Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecība (4,5 km);
  5. Salaspils intermodālā termināļa Ietekmes uz vidi novērtējuma un attīstības koncepcijas sagatavošana;
  6. Vangažu infrastruktūras apkopes punkta būvprojekta izstrāde;
  7. projektēšanas darbu autoruzraudzība;
  8. projektēšanas darbu tehniskais novērtējums;
  9. projekta Rīgas dzelzceļa mezgla dzelzceļa kustības optimizācijas izpēte;
  10. ietekmes uz vidi novērtējums.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, AS “RB Rail”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 104 634

69 043 530

108 704 167

140 401 456

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55 938 895

39 660 637

31 697 289

-140 401 456

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

426,9

57,4

29,2

-100,0

Atlīdzība, euro

102 312

145 447

315 000

315 000

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

9

9

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 132

2 424

2 917

2 917

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

69 043 530

108 704 167

39 660 637

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

69 043 530

108 704 167

39 660 637

Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana

69 043 530

108 704 167

39 660 637