Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos plānoto aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. atsavināt Rail Baltica projekta realizācijai nepieciešamo zemes īpašumus (~ 1600 īpašumi);
  2. projektēt un turpināt būvniecību Rīgas Centrālā dzelzceļa mezglā un ar to saistītā infrastruktūrā (2,6 km);
  3. izstrādāt būvprojektu Rail Baltica sekcijai: Upeslejas – Rīga – Misa 56 km, Vangaži – Salaspils – Misa 67 km, Vangaži – Igaunijas robeža 94 km, Misa – Lietuvas robeža 45 km;
  4. turpināt Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecību (4,5 km);
  5. izstrādāt Salaspils intermodālā kravu termināļa būvprojektu;
  6. izstrādāt Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punkta būvprojektu;
  7. izstrādāt Reģionālo staciju būvprojektu un nodrošināt autoruzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, AS “RB Rail”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

38 519 455

108 704 167

167 748 849

32 413 285

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

70 184 712

59 044 682

-135 335 564

-32 413 285

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

182,2

54,3

-80,7

-100,0

Atlīdzība, euro

214 786

315 000

343 517

343 517

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

9

10

10

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 237

2 424

2 863

2 863

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

108 704 167

167 748 849

59 044 682

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

108 704 167

167 748 849

59 044 682

Projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošana

108 704 167

167 748 849

59 044 682