Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. CEF projektu koordinēšana /ieviešana;
  2. dalība forumos, koordinācijas sanāksmēs, semināros un citos pasākumos;
  3. informēšanas un publicitātes pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

176 600

206 039

200 501

87 500

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 438

-5 538

-113 001

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,7

-2,7

-56,4

-

Atlīdzība, euro

16 140

47 867

86 569

60 000

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

3

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 345

3 989

2 405

2 500

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

206 039

200501

-5 538

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

206 039

200 501

-5 538

Projekta ,,Tehniskā palīdzība, lai vecinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017.-2020.gadā” īstenošana.

16 039

113 001

96 962

Projekta ,,Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešana” īstenošana.

175000

87 500

-87 500

Projekta ,,Ziemeļjūras - Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora attīstība” īstenošana.

15000

-

-15 000