Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. CEF projektu koordinēšana /ieviešana;
  2. dalība forumos, koordinācijas sanāksmēs, semināros un citos pasākumos;
  3. informēšanas un publicitātes pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

24 312

-

206 039

122 266

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

206 039

-83 773

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-40,7

-

Atlīdzība, euro

-

-

47 867

47 867

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

3 989

3 989

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

206 039

206 039

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

206 039

206 039

Projekta ,,Tehniskā palīdzība, lai vecinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017.-2020.gadā” īstenošana.

-

16 039

16 039

Projekta ,,Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai  un ieviešana” īstenošana.

-

175 000

175 000

Projekta ,,Ziemeļjūras - Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora attīstība” īstenošana.

-

15 000

15 000