Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. CEF projektu koordinēšana /ieviešana;
  2. dalība forumos, koordinācijas sanāksmēs, semināros un citos pasākumos;
  3. informēšanas un publicitātes pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

100 811

200 501

87 500

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

99 690

-113 001

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

98,9

-56,4

-

×

Atlīdzība, euro

7 880

86 569

60 000

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

3

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

657

2 405

2 500

×

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

200 501

87 500

-113 001

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

200 501

87 500

-113 001

Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešanai

87 500

87 500

-

Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017.-2020. gadā

113 001

-

-113 001