Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansēšanas līgumā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projekta kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. pamattīkla koridoru foruma un citu saistītu sanāksmju apmeklēšana;
  2. datu apkopošana un ievadīšana TENtec sistēmā un darba plānā;
  3. darba plāna un tajā ietverto projektu ieviešana;
  4. informācijas izplatīšanas pasākumi;
  5. pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

55 773

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

55 773

-55 773

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

55 773

55 773

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

55 773

55 773

Atmaksa valsts budžetā par projekta “Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā” īstenošanu

-

55 773

55 773