Apakšprogrammas mērķis:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu ietvaros izmantoto finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III” Nr. 2018-LV-IA-0008 ietvaros izmantoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

40 899

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

40 899

-40 899

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

40 899

40 899

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

40 899

40 899

Projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III” Nr. 2018-LV-IA-0008 īstenošana

-

40 899

40 899