Apakšprogrammas mērķis:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu ietvaros izmantoto finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “SIC Latvia “Net-Safe” IV” Nr.2020-LV-IA-0016 ietvaros izmantoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VBTAI.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

40 899

25 040

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 899

-15 859

-25 040

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-38,8

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

40 899

25 040

-15 859

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

40 899

25 040

-15 859

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III” Nr.2018-LV-IA-0008 ietvaros izmantoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu

40 899

-

-40 899

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “SIC Latvia “Net-Safe” IV” Nr.2020-LV-IA-0016 ietvaros izmantoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu

-

25 040

25 040