Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un CEF finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un CEF finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

192 300

175 000

48 113 443

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

192 300

-17 300

47 938 443

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-9,0

27 393,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

192 300

192 300

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

192 300

192 300

Tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017.-2020. gadā

-

192 300

192 300