Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

125 189 603

100 139 895

101 815 685

107 817 999

57 918 439

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-25 049 708

1 675 790

6 002 314

-49 899 560

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,0

1,7

5,9

-46,3

Atlīdzība, euro

7 728 909

6 318 652

7 281 847

3 464 239

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

329

296

298

298

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 958

1 779

2 036

969

×

 

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt KF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

115634 944

92598 912

93461 145

103658 520

57918 439

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23036 032

862 233

10197 375

-45740 081

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19,9

0,9

10,9

-44,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

92 598 912

93 461 145

862 233

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

92 598 912

93 461 145

862 233

Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

92 598 912

93 461 145

862 233

 

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;
  2. nodrošināt ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēc-uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

9 554 659

7 540 983

8 354 540

4 159 479

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 013 676

813 557

-4 195 061

-4 159 479

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,1

10,8

-50,2

-100,0

Atlīdzība, euro

7 728 909

6 318 652

7 281 847

3 464 239

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

329

296

298

298

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 958

1 779

2 036

969

×

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 540 983

8 354 540

813 557

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

7 540 983

8 354 540

813 557

Tehnikā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014- 2020)

7 540 983

8 354 540

813 557