Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014 - 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts galveno autoceļu segu pārbūvi, nestspējas palielināšanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”.

  • Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

32605 388

4095 000

5200 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28510 388

1105 000

-5200 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-87,4

27,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4095 000

5200 000

1105 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4095 000

5200 000

1105 000

Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana

4095000

5200 000

1105 000