Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

39 719 182

62 758 734

100 139 895

47 379 079

39 179 081

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23 039 552

37 381 161

-52 760 816

-8 199 998

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58,0

59,6

-52,7

-17,3

Atlīdzība, euro

6 155 695

6 964 412

6 318 652

6 318 643

4 792 110

Vidējais amata vietu skaits gadā

270

347

296

296

296

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 899

1 673

1 779

1 779

1 349

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 013

-

-

-

-

 

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

31 961 460

54 210 113

92 598 912

39 815 836

33 418 288

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 248 653

38 388 799

-52 783 076

-6 397 548

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

69,6

70,8

-57,0

-16,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

54 210 113

92 598 912

38 388 799

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

54 210 113

92 598 912

38 388 799

Kohēzijas fonda (KF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

54 210 113

92 598 912

38 388 799

 

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. plānot, administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;
  2. nodrošināt ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēc-uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 757 721

8 548 621

7 540 983

7 563 243

5 760 793

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

790 900

-1 007 638

22 260

-1 802 450

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,2

-11,8

0,3

-23,8

Atlīdzība, euro

6 155 695

6 964 412

6 318 652

6 318 643

4 792 110

Vidējais amata vietu skaits gadā

270

347

296

296

296

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 899

1 673

1 779

1 779

1 349

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

3 013

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 548 621

7 540 983

-1 007 638

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 548 621

7 540 983

-1 007 638

Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)

8 548 621

7 540 983

-1 007 638