Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014 - 2020)

 Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts galveno autoceļu segu pārbūvi, nestspējas palielināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

51 008 989

22 718 867

4 095 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28 290 122

-18 623 867

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-55,5

-82,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

22 718 867

4 095 000

-18 623 867

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

22 718 867

4 095 000

-18 623 867

Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana

22 718 867

4 095 000

-18 623 867