Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

61.10.00 Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014 - 2020)

 Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts galveno autoceļu segu pārbūvi, nestspējas palielināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

55 258 000

26 340 938

22 718 867

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28 917 062

-3 622 071

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-52,3

-13,8

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

26 340 938

22 718 867

-3 622 071

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

26 340 938

22 718 867

-3 622 071

Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana

26 340 938

22 718 867

-3 622 071