Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

103 581 874

101 815 685

80 581 437

44 841 219

11 071 632

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 766 189

-21 234 248

-35 740 218

-33 769 587

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,7

-20,9

-44,4

-75,3

Atlīdzība, euro

6 926 600

7 281 847

3 757 696

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

298

298

298

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 937

2 036

1 051

-

-