Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda KF finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt KF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

89 789 858

76 082 001

74 549 441

31 995 957

9 908 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13 707 857

-1 532 560

-42 553 484

-22 087 144

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,3

-2,0

-57,1

-69,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

76 082 001

74 549 441

-1 532 560

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

76 082 001

74 549 441

-1 532 560

KF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014‑2020)

76 082 001

74 549 441

-1 532 560