Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts galveno autoceļu segu pārbūvi, nestspējas palielināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot specifisko atbalsta mērķi 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

78 800 087

24 809 382

26 340 938

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-53 990 705

1 531 556

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-68,5

6,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

24 809 382

26 340 938

1 531 556

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

24 809 382

26 340 938

1 531 556

Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošana

24 809 382

26 340 938

1 531 556