Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanu un efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)”  Nr.12.1.1.0/15/TP/003.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

39 941

38 254

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

39 941

-1 687

-38 254

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-4,2

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

27 084

26 473

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 257

2 206

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

39 941

39 941

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

­­-

39 941

39 941

Projekta „Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)” Nr.12.1.1.0/15/TP/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā plānota 1 amata vieta)

-

39 941

39 941