Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gada izpilde 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3561 731

7021 799

6328 679

904 868

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3460 068

-693 120

-5423 811

-904 868

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

97,1

-9,9

-85,7

-100

Atlīdzība, euro

77 620

181 500

170 607

24 000

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,51

6

6

1,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1410

2258

2213

1333

-

Piezīmes.

1PMLP 2018. gada 8. martā uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošana. Saskaņā ar Projekta aprakstu līdz 2021. gada 7. martamir ieviestas 6 amata vietas (terminētas).

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7021 799

6328 679

-693 120

 

Ilgtermiņa saistības

7021 799

6328 679

-693 120

Palielināti izdevumi projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanai

1537053

2356 935

819 882

Samazināti izdevumi projekta “E-identitātes un e-paraksta risinājuma attīstība” īstenošanai

416147

-

-416147

Samazināti izdevumi Valsts kancelejas projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” īstenošanai

18929

11 264

-7665

Palielināti izdevumi projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu iegādei” īstenošanai

1540000

3459 700

1919 700

Samazināti izdevumi projekta “Loģiski vienotais datu centrs” īstenošanai

1869300

500 780

-1368 520

Samazināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” īstenošanai

518516

-

-518516

Samazināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” īstenošanai

369746

-

-369746

Samazināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti” īstenošanai

364 432

-

-364 432

Samazināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” īstenošanai

43 845

-

-43 845

Samazināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā, energoefektivitāti” īstenošanai

343 831

-

-343 831