Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.08.00 Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. pasākums “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” apakšaktivitāte Nr.2.2.1.1/17/I/001 “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”;
  2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” apakšaktivitāte Nr.2.2.1.1/17/I/001 “Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

114 172

2987 634

1862 798

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2873 462

-1 124 836

-1 862 798

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 516,8

-37,6

-

-

Atlīdzība1euro

9 289

27 000

15 603

-

-

Piezīmes.

1Atlīdzība 2020.gadā plānota darbinieku piemaksām, kas iesaistīti projektā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2987 634

1862 798

-1124 836

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2987 634

1862 798

-1124 836

“Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” (ZMCA)

2987 634

1601 270

-1386 364

“Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (VAAD)

-

261 528

261 528