Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1259 310

7 153 094

4 278 719

2 333 473

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5893 784

-2 874 375

-1 945 246

-2333 473

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

468,0

-40,2

-45,5

-100,0

Atlīdzība, euro1

294 360

777 567

563 031

275 488

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,3

8,3

8,3

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

1 985

60 326

6 000

-

-

Piezīmes.

Tai skaitā atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)”.

 

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos projektus veselības jomā:
  • Nr.2.2.1.1/17/I/030 “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas
  • tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju”;
  • Nr.2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu”.

Galvenās aktivitātes:

 • Nr.2.2.1.1/17/I/030 un Nr.2.2.1.1/18/I/001 projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

974 372

6829 875

3975 200

2333 473

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5855 503

-2854 675

-1641 727

-2333 473

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

601,0

-41,8

-41,3

-100,0

Atlīdzība, euro1

56 020

496 181

298 820

275 488

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

1 985

60 326

6 000

-

-

Piezīmes.

1 Atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6829 875

3975 200

-2854 675

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6829 875

3975 200

-2854 675

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/033 “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” īstenošana

216 956

-

-216 956

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/025 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” īstenošana

596535

-

 

-596 535

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” īstenošana

2325 057

-

 

-2325 057

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/030 “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” īstenošana

1846 995

2070 428

223 433

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.2.2.1.1/18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” īstenošana

1844 332

1904 772

60 440

 

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes funkciju kvalitatīvu un efektīvu izpildi, veicot Eiropas Savienības fondu uzraudzību un plānošanu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda veikto veselības nozares investīciju pēcuzraudzības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. projekta vadība;
 2. projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2021.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

284 938

323 219

303 519

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

38 281

-19 700

-303 519

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

13,4

-6,1

-100,0

-

Atlīdzība, euro

238 340

281 386

264 211

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,3

8,3

8,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2393,0

2825,2

2652,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

323 219

303 519

-19 700

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

323 219

303 519

-19 700

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.11.1.1.0/18/TP/002 “Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei otrā kārta” īstenošana

323 219

303 519

-19 700