Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes funkciju kvalitatīvu un efektīvu izpildi, veicot Eiropas Savienības fondu uzraudzību un plānošanu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda veikto veselības nozares investīciju pēcuzraudzības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta vadība;
  • projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

×

-

255 045

165 788

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

255 045

-89 257

-165 788

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-35,0

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

222 439

145 816

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

8,3

8,3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 233,3

1 464,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

255 045

255 045

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

255 045

255 045

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/008 „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošana

-

255 045

255 045