Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

921 839

4 278 719

1 305 489

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3 356 880

-2 973 230

-1 305 489

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

364,2

-69,5

-100,0

-

Atlīdzība, euro1

416 656

563 031

180 139

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,3

8,3

8,3

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

6 766

6 000

-

-

-

Piezīmes.
1 Tai skaitā atlīdzība tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kā arī piesaistot ārštata speciālistus, bet neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)”.