Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • Prokuratūras informācijas sistēmas projekta turpmāka attīstība tiesu sistēmas attīstības veicināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  • Prokuratūras informācijas sistēmas pilnveidošana, attīstība un integrācija, prokuratūras efektivitātes uzlabošanai un ar tiesvedības procesu saistīto dokumentu plūsmas laika mazināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

50 544

419 061

446 731

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

368 517

27 670

-446 731

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

729,1

6,6

-100

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

419 061

446 731

27 670

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

419 061

446 731

27 670

Izdevumu izmaiņas projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” īstenošanai

419 061

446 731

27 670