Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

62.07.00. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaisti, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts pārvaldes resora ēkās.

Galvenā aktivitāte:

  • būvniecības pasākumu organizēšana energoefektivitātes paaugstināšanai Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamajos īpašumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 308 116

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 308 116

-1 308 116

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 308 116

1 308 116

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 308 116

1 308 116

Palielināts finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020.gada programmēšanas perioda pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu īstenošanai, t.sk.: “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.033, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē” - 124 800 euro, “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Nr.001, Rīgas ielā 199, Jēkabpilī” - 96 475 euro, “Ēkas Nr.001 fasādes atjaunošana, Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā” - 1 086 841 euro (FM 17.01.2019. rīkojums Nr.28)

-

1 308 116

1 308 116