Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros paredzēto projektu īstenošanu un, efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada izpilde

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

130 483

69 500

7 021 799

6 328 679

904 868

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-60 983

6 952 299

-693 120

-5 423 811

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-46,7

10 003,3

-9,9

-85,7

Atlīdzība, euro

-

×

181 500

170 607

24 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

621

6

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2258

2213

1333

212019.gadā no budžeta apakšprogrammas 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” pārdalītas 6 amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

69 500

7 021 799

6 952 299

 

Ilgtermiņa saistības

69 500

7 021 799

6 952 299

Samazināti izdevumi projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” īstenošanai

69 500

-

-69 500

Palielināti izdevumi projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” īstenošanai

-

1 537 053

1 537 053

Palielināti izdevumi projekta “E-identitātes un e-paraksta risinājuma attīstība” īstenošanai

-

416 147

416 147

Palielināti izdevumi Valsts kancelejas projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” īstenošanai

-

18 929

18 929

Palielināti izdevumi projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu iegādei” īstenošanai

-

1 540 000

1 540 000

Palielināti izdevumi projekta “Loģiski vienotais datu centrs” īstenošanai

-

1 869 300

1 869 300

Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti” īstenošanai

 

518 516

518 516

Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” īstenošanai

--

369 746

369 746

Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti” īstenošanai

 

364 432

364 432

Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” īstenošanai

-

43 845

43 845

Palielināti izdevumi projekta “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā, energoefektivitāti” īstenošanai

-

343 831

343 831