Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.08.00 Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” apakšaktivitāte Nr.2.2.1.1/17/I/001 “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

20210. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

296 924

-

2 987 634

1 601 270

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-296 924

2 987 634

-1 386 364

-1 601 270

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

-

-46,4

-100,0

Atlīdzība17euro

-

-

27 000

8 539

-

17 Atlīdzība 2019.-2020.gadā plānota darbinieku piemaksām, kas iesaistīti projektā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 987 634

2 987 634

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 987 634

2 987 634

Projekts "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība" (ZMCA)

-

2 987 634

2 987 634