Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • Prokuratūras informācijas sistēmas projekta turpmāka attīstība tiesu sistēmas attīstības veicināšanai.

Galvenās aktivitātes:

  • Prokuratūras informācijas sistēmas pilnveidošana, attīstība un integrācija, prokuratūras efektivitātes uzlabošanai un ar tiesvedības procesu saistīto dokumentu plūsmas laika mazināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

419 061

446 731

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

419 061

27 670

-446 731

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

6,6

100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

419 061

419 061

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

419 061

419 061

Palielināti izdevumi projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” īstenošanai

 

419 061

419 061