Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu  īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • efektīvi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi elektronisko pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

69 500

-69 500

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

69 500

-69 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

69 500

69 500

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

69 500

69 500

Palielināti izdevumi projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” īstenošanai

-

69 500

69 500