Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes funkciju kvalitatīvu un efektīvu izpildi, veicot Eiropas Savienības fondu uzraudzību un plānošanu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda veikto veselības nozares investīciju pēcuzraudzības nodrošināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta vadība;
  • projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

209 543

255 045

165 788

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

45 502

-89 257

-165 788

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

21,7

-35,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

191 792

222 439

145 816

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8,3

8,3

8,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 925,6

2 233,3

1 464,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

255 045

165 788

-89 257

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

255 045

165 788

-89 257

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/008 „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošana

255 045

165 788

-89 257