Apakšprogrammas mērķis:

  • panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, kā arī novērst iedzīvotāju veselības apdraudējumu

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot 3.4.1.4.aktivitātes “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 886 844

298 976

82 242

28 285

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 587 868

-216 734

-53 957

-28 285

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-96,6

-72,5

-65,6

-100,0

Atlīdzība, euro

77 755

199 661

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

77 755

199 661

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

298 976

82 242

-216 734

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

298 976

82 242

-216 734

3.4.1.4.aktivitātes “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projekta īstenošanai

298 976

82 242

-216 734