Apakšprogrammas mērķis:

  • panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, kā arī novērst iedzīvotāju veselības apdraudējumu

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot 3.4.1.4.aktivitātes “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

53 917 167

8 830 474

298 976

82 242

28 285

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-45 086 693

-8 531 498

-216 734

-53 957

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-83,6

-96,6

-72,5

-65,6

Atlīdzība, euro

42 367

-

199 661

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 177

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

199 661

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 830 474

298 976

-8 531 498

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 830 474

298 976

-8 531 498

3.4.1.4.aktivitātes “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projekta īstenošanai

3 276 149

298 976

-2 977 173

3.6.1.2.aktivitātes “Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība” īstenošanai

2 836 340

-

-2 836 340

3.6.1.1.aktivitātes “Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” īstenošanai

1 500 505

-

-1 500 505

3.6.2.1.aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” īstenošanai

1 217 480

-

-1 217 480