Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšanu, sabiedrības pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošanu;
  2. izveidot un ieviest Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmu kas ļaus nodrošināt sekmīgu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesu norisi, piegādājot nepieciešamos datus un veicot to analīzi;
  3. radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.

Galvenā aktivitāte:

īstenot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektus: “Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls”, “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” un “Personāla vadības platformas projekts” .

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Vienoto IKT platformu izstrāde

Izstrādāts Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (skaits)

-

-

1

-

-

Izstrādāta Personāla vadības platforma (skaits)

-

-

1

-

-

Izstrādāta Vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

281 369

2024 170

4532 394

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1742 801

2508 224

-4 532 394

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

619,4

123,9

-100,0

-

Atlīdzība, euro

134 577

177 754

195 616

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

4

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 738

4 938

4 075

-

-

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 024 170

4 532 394

2508 224

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 024 170

4 532 394

2508 224

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

2 024 170

4 532 394

2508 224