Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšanu, sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošanu;
  2. izveidot un ieviest Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmu kas ļaus nodrošināt sekmīgu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesu norisi, piegādājot nepieciešamos datus un veicot to analīzi;
  3. radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.

Galvenā aktivitāte:

  • īstenot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektus: “Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls”, “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” un “Personāla vadības platformas projekts” .

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vienoto IKT platformu izstrāde

Izstrādāts Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (skaits)

-

-

-

1

-

Izstrādāta Personāla vadības platforma (skaits)

-

-

-

1

-

Izstrādāta Vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

-

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

2 024 170

3 144 460

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

2 024 170

1 120 290

-3 144 460

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

55,3

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

177 754

198 885

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

3

3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

4 938

5 525

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 024 170

2 024 170

 

Ilgtermiņa saistības

-

2 024 170

2 024 170

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

-

2 024 170

2 024 170