62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.

Galvenā aktivitāte:

īstenot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025.gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Vienoto IKT platformu izstrāde

Migrētas valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnes uz tīmekļvietņu platformu (skaits)

-

-

110

-

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025.gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 242 705

-

375 442

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

375 442

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-

-

Atlīdzība, euro

81 470

-

67 736

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

-

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 395

-

2 822

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

375 442

375 442

 

Ilgtermiņa saistības

-

375 442

375 442

Projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” īstenošana

-

375 422

375 442