Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības  fonda (ERAF) projektu īstenošanu labklājības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

 • īstenot projektus:
  • “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr.2.2.1.1/16/I/003 (īsteno Labklājības ministrija);
  • “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 (īsteno Labklājības ministrija);
  • “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 (īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra);
  • “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Nr.4.2.1.2/17/I/022 (īsteno VSAC “Kurzeme”);
  • “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi” Nr.4.2.1.2/17/I/025 (īsteno VSAC “Latgale”);
  • “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr.4.2.1.2/17/I/024 (īsteno VSAC “Rīga”).

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

84 557

891 179

4 902 714

558 462

2 350

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

806 622

4 011 535

-4 344 252

-556 112

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

953,9

450,1

-88,6

-99,6

Atlīdzība, euro49

51 813

75 146

233 166

118 308

2 350

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2,9

8,8

5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 158,9

2 159,4

2 208

1 971,8

-

49Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

891 179

4 902 714

4 011 535

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

891 179

4 902 714

4 011 535

Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 2,9 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 2,8 amata vietas)

891 179

1 202 568

311 389

Projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 4 amata vietas)

-

1 368 383

1 368 383

Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 2 amata vietas)

-

498 185

498 185

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Nr.4.2.1.2/17/I/022 īstenošana

-

493 757

493 757

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” Nr.4.2.1.2/17/I/025 īstenošana

-

325 335

325 335

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr.4.2.1.2/17/I/024 īstenošana

-

1 014 486

1 014 486