Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF projektu īstenošanu labklājības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

            īstenot projektus:

  • “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr. 2.2.1.1/17/I/007 (īsteno LM);
  • “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr. 2.2.1.1/17/I/032 (īsteno NVA);
  • “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr. 2.2.1.1/17/I/006 (īsteno VSAA);
  • “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr. 2.2.1.1/19/I/004 (īsteno Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija);
  • “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr.2.2.1.1/19/I/007 (īsteno VSAA);
  • “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008 (īsteno LM).

Apakšprogrammas izpildītājs: LM, NVA, VSAA un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 427 526

774 677

4 211 286

1 010 359

242 560

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 652 849

3 436 609

-3 200 927

-767 799

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-77,4

443,6

-76,0

-76,0

Atlīdzība, euro1

208 146

118 308

332 250

177 353

17 204

Vidējais amata vietu skaits gadā

7,9

5

12,2

6,1

0,4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 195,6

1 971,8

2 269,5

2 422,9

3 584,2

Piezīmes.  
1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

774 677

4 211 286

3 436 609

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

774 677

4 211 286

3 436 609

Projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 4 amata vietas)

411 993

2 376 977

1 964 984

Projekta “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 2 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 2 amata vietas)

335 684

600 871

265 187

Projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006 īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas

27 000

5 400

-21 600

Projekta “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr. 2.2.1.1/19/I/004 īstenošana (projekta īstenošanai  2021. gadā plānotas 2,1 amata vietas)

-

261 645

261 645

Projekta “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr. 2.2.1.1/19/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai  2021. gadā plānotas 2,6 amata vietas)

-

828 497

828 497

Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr. 2.2.1.1/19/I/008 īstenošana (projekta īstenošanai  2021. gadā plānotas 1,5 amata vieta)

-

137 896

137 896