Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF projektu īstenošanu labklājības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

  • “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 (īsteno LM);
  • “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr.2.2.1.1/19/I/004 (īsteno VDEĀVK);
  • “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr.2.2.1.1/19/I/007 (īsteno VSAA);
  • “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008 (īsteno LM);
  • “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” Nr.4.2.1.2/20/I/009 (īsteno VSAC “Zemgale”);
  • “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” ēkā” Nr.4.2.1.2/20/I/003 (īsteno VSAC “Kurzeme”).

Apakšprogrammas izpildītājs: LM, VSAA, VDEĀVK, VSAC “Zemgale” un VSAC “Kurzeme”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 748 340

4 211 286

2 328 498

246 407

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 462 946

-1 882 788

-2 082 091

-246 407

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

53,2

-44,7

-89,4

-100,0

Atlīdzība, euro1

275 732

332 250

220 425

21 051

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

9,2

12,2

8,3

0,6

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 497,6

2 269,5

2 213,1

2 923,8

-

Piezīmes.  

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 211 286

2 328 498

-1 882 788

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 211 286

2 328 498

-1 882 788

Projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 4 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 2,8 amata vietas)

2 376 977

272 554

-2 104 423

Projekta “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 2 amata vietas)

600 871

-

-600 871

Projekta “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006 īstenošana, samazinot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas

5 400

-

-5 400

Projekta “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr.2.2.1.1/19/I/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 2,1 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 1,5 amata vietas)

261 645

294 126

32 481

Projekta “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr.2.2.1.1/19/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 2,6 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 2,5 amata vietas)

828 497

1 045 819

217 322

Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008 īstenošana (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 1,5 amata vietas)

137 896

290 800

152 904

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” Nr.4.2.1.2/20/I/009 īstenošana

-

117 647

117 647

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” ēkā” Nr.4.2.1.2/20/I/003 īstenošana

-

307 552

307 552