Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” sešus projektus;
  2. īstenot 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”;
  3. īstenot 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” divus projektus.

Apakšprogrammas izpildītāji: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

15 109 769

14 170 634

8 895 743

2 494 889

417 340

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-939 135

-5 274 891

-6 400 854

-2 077 549

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,2

-37,2

-72,0

-83,3

Atlīdzība, euro

975 689

911 519

472 946

53 506

26 753

`Vidējais amata vietu skaits gadā

28

27

13

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 723

2 543

2 467

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

60 647

87 431

88 077

53 506

26 753

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plāns ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 170 634

8 895 743

-5 274 891

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

14 170 634

8 895 743

-5 274 891

Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” septiņu projektu ieviešanai

5 037 318

3 998 102

-1 039 216

Izdevumi 5.6.3. specifiskā atbalsta mērķa “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” īstenošanai

8 914 286

4 733 817

-4 180 469

Izdevumi 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projekta” divu projektu īstenošanai

219 030

163 824

-55 206