Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 īstenot 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu “Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā”;
 2. atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.2 īstenot 1.2.1.1.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, projektu “Kompetences centru pārvaldības projekts”.
 3. atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot 3.2.1.2.pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”;
 4. atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 īstenot 3.2.1.2.pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”;
 5. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumiem Nr. 287 īstenot 1.2.2.2.pasākuma “Inovāciju motivācijas programma” projektu “Inovāciju motivācijas programma”;
 6. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumiem Nr. 279 īstenot 3.1.1.6.pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projektu “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”;
 7. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 692 īstenot 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projektu “Tehnoloģiju pārneses programma”;
 8. atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 365 īstenot 1.2.2.3.pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti” projektu “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei”;
 9. atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 īstenot 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma”;
 10. atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr. 534 īstenot 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu “Energoefektivitātes pasākumu veikšana valsts ēkā Pērses ielā 2, Rīgā”;
 11. atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenot  projektu “Oficiālās statistikas portāls”.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

16 118 822

25 556 784

20 367 247

15 650 003

10 991 518

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 437 962

-5 189 537

-4 717 244

-4 658 485

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58,6

-20,3

-23,2

-29,8

Atlīdzība, euro

2 349 301

3 322 326

3 529 918

2 965 867

2 574 762

Vidējais amata vietu skaits gadā

95

138

132

120

109

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 058

2 051

2 195

2 060

1 969

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 982

-

53 500

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 556 784

20 367 247

-5 189 537

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

25 556 784

20 367 247

-5 189 537

ERAF projektu (2014-2020) īstenošana

25 556 784

20 367 247

-5 189 537