Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” un projektu “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

117 780

1 909 994

2 678 735

1 687 928

344 172

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 792 214

768 741

-990 807

-1 343 756

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1521,7

40,2

-37,0

-79,6

Atlīdzība, euro

79 209

410 862

526 210

416 781

64 796

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

14

17

15

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 320

2 446

2 579

2 315

491

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 909 994

2 678 735

768 741

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 909 994

2 678 735

768 741

Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība " projekta   „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)” ieviešanai

1 909 994

1 572 950

-337 044

Izdevumi 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība " projekta “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanai

-

1 105 785

1 105 785